Kotryniečių simboliai

Medalis

Priklausymo kongregacijai ženklas

Kongregacijos medalį sukūręs dailininkas savo kūrinį pristato šiais žodžiais: „Iš labai seniai šv. Kotrynos ženklu vaizduojamo rato iškyla Išganymo simbolis: Kristaus kryžius – pasaulio vidurys. Į keturias priešingas puses einančios kryžiaus sijos tuo pačiu simbolizuoja rato stipinus. Kryžius yra kančios, susiskaidžiusio, neramaus pasaulio kryžius. Kartu tai ir triumfo kryžius, kurio į skirtingas puses siekiančios, aštrios formos laikosi taikiai susijungę, kaip simbolis bendruomenės ir jos daugybės narių. Žvelgiant į medalio pagrindą, šis ženklas yra kelio paveikslas jo nešiotojoms; ne lygi, maloni paviršinė forma, tačiau gyva struktūra su šešėliais ir gelmėmis, su gyvybinga jėga. Šiuo medaliu išreiškiamas prisiimtas pašaukimas, gyvenimas po kryžiaus našta, kiekvieną dieną pradedant ir išgyvenant naujai, su visomis iškylančiomis didelėmis ir sunkiomis užduotimis, o taip pat su visu atvirumu, kurio reikalauja dabartinis gyvenimas šiandieniniame pasaulyje“.

Werner J. Korsmeier, Münster 1973