Kotrynietės

Mes esame: tarptautinė moterų vienuolių kongregacija, kurios ištakos siekia viduramžius. 1571 metais Braunsberge, Rytprūsiuose, pal. Regina Protmann pradėjo Bažnyčioje visiškai naują, kontempliatyvų – apaštalinį moterų vienuolinio gyvenimo būdą, kuris nenutrūkstamai tęsiasi jau 444 metus. Lietuvoje seserys kotrynietės yra nuo 1645 metų.

Veikla: dirbame įvairius darbus, šiandien daugiausia švietimo, vadovavimo ir sveikatos apsaugos srityje, kad užsidirbtume pragyvenimui. Dėkodamos Dievui už gautus talentus, apaštalaujame Bažnyčioje, rengiame maldos vakarus, ruošiame vaikus ir suaugusius žmones Sakramentams, padedame ligoniams ir seneliams, organizuojame rekolekcijas, seminarus, stovyklas šeimoms, jaunimui ir vaikams... Savo kūrybinius sugebėjimus įgyvendiname koplyčioje, virtuvėje, sode, floristikoje... Mūsų charizma plati, tad skleistis yra kur kiekvienam.

Gyvenimo būdas: gyvename mažose kontempliatyviose – apaštalinėse bendruomenėse, kurios šiuo metu yra Kaune ir Panevėžyje. Nuo pat įkūrėjos laikų apie seseris kotrynietes sakoma: jos - “tyliosios Viešpaties padėjėjos”; tad sutikti kotrynietes galite daugelyje vietų, įvairiausiose šalyse ir skirtingiausiose misijose.