Parama

Kotryniečių vienuolija nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie savo maldomis, darbais ir finansiškai remia mūsų socialinę bei pastoracinę veiklą. Be Jūsų aukų negalėtume įgyvendinti projektų, skirtų neturtingiausiems ir mažiausiems. Seserys kasdien meldžiasi už geradarius ir rėmėjus.

Seserų kotryniečių sąskaita, į kurią galima pervesti auką už:

  • maldų intencijas,
  • paramą socialinei veiklai,
  • 2 proc. pajamų mokesčio.

Paaukoti galite atlikdami pavedimą internetu, prisijungę prie savo elektroninės bankininkystės. Duomenys pavedimui:

Paramos gavėjo pavadinimas šv. M. ir K. Kotrynos seserų kongregacija
Buveinės adresas P. Dovydaičio g. 27, 50170 Kaunas
Įmonės kodas 192064283
Banko pavadinimas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris     LT55 7300 0100 4061 5973

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti kotryniečių vienuolijai, reikia užpildyti specialią formą FR0512 ir ją pristatyti Kauno apskrities VMI iki kiekvienų metų gegužės 1 d.

  • FR0512 formą dėl paramos skyrimo VMI galima pateikti šiais būdais:
  • elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);
  • prisijungus per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu;
  • prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale: tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos ir tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams;
  • įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;
  • atsiųsti paštu, adresas: Europos pr. 105, LT 44500 Kaunas