Knygos

Jos vardas - Regina 

Knygoje peržvelgiamas kongregacijos nueitas kelias. Knygos kalba paprasta ir lengvai suprantama, joje pasakojama apie mūsų palaimintosios įkūrėjos Motinos Reginos gyvenimą ir veiklą, nutiesiamas tiltelis tarp praeities ir dabarties, leidžiama mums pažvelgti į kongregacijos  gyvenimą ir veiklą šiandien. Tai trumpas, tačiau malonus tekstas su iliustracijomis, pasižymintis  vidiniu turtingumu ir gilumu. Savo paprastu stiliumi ji prieinama visoms kultūroms. Knyga  atskleidžia charizmoos ir dvasingumo grožį, kurį mums paliko mūsų palaimintoji Motina Regina. Kongregacija ištikimai vykdė tą charizmą per 400 metų, ryškiai paženklintų karais ir revoliucijomis.  Skausmuose ir džiaugsmuose išryškėjo seserų ištikimybė ir bendrumas, nedarant skirtumo dėl tautybių ar tikėjimų. Knyga atskleidžia ištikimą Evangelijos liudijimą ir nuolatinį grįžimą prie Gyvojo Vandens šaltinio.